30 jan 2024

Ny forskrift er dårlig nytt for yrkesfagene

Ny artikkel i Byggmesteren med intervju av Håkon Høst som påstår at deler av forskriften til ny Opplæringslov vil være skadelig for yrkesfagene og bør trekkes tilbake.Les hvorfor her: Ny forskrift er dårlig nytt for yrkesfagene - Byggmesteren

20 okt 2023

Lærer tømrerfaget bedre med e-Håndverk

Ny artikkel i Byggmesteren om de digitale løsningene opplæringskontoret tar i bruk for å  kvalitetssikre kompetansen til lærlingene!Les hele saken her: Lærer tømrerfaget bedre med e-Håndverk - Byggmesteren

03 jan 2023

Mesterutdanning

Klar for mer ansvar og større oppgaver? Mesterutdanning, skole utviklet av bransjeforeningene i Byggenæringen. Sjekk ut blimester.com for mer informasjon

28 jun 2022

Fair Play Bygg og Anlegg Vestland er i gang

1. mai 2022 starte Fair Paly Bygg og Anlegg Vestland sin virksomhet. Prosjektleder er ansatt, og startet "jakten" på useriøse aktører i Bygg og Anlegg på Vestlandet. Målet er å luke bort useriøse som ødelegger for den seriøse delen av næringen. Hjemmeside: www.fairplayvestland.noTipsmail: tips@fairplayvestland.no