informasjon ved. permiteringer

Hei

Nav merker stor pågang, og
sender ut dette vedlegget med informasjon.

Se på disse rådene og
videreformidle dette til dine ansatte dersom du må permittere.Informasjonen inneholder
opplysninger som må ære med i registreringen som permittert.