INTERVJU MED MEDLEM 2

Full rulle i Odin Bygg


Christian Gjertsen er daglig leder i Odin Bygg og har vært medlem av Byggmesterforbundet i over 1 år. Gjertsen berømmer forsikringsordningene som forbundet tilbyr og sier at bedriften har spart mye penger på disse. Odin Bygg har i dag 6 ansatte og utfører mange mellomstore boligprosjekter for ulike entrepenører, og spesielt Konseptbygg er en stor kunde.

Odin Bygg har benyttet seg av Opplæringskontoret for tømrerfaget siden 2000/ 2001, og han mener de har spart bedriften for mye papirabeid. Dessuten er det trygt å ha opplæringskontoret i bakhånd dersom det skulle bli behov for omplassering av lærlinger eller lignende, sier Christian Gjertsen

Som familiefar har jeg sjelden anledning til å delta på medlemsmøtene, men jeg har lagt merke til at byggmesterforbundet region vest arrangerer mange interessante kurs. Det er også viktig for meg å utveksle erfaringer med andre byggmestre på disse samlingene.

Christian Gjertsen i full aksjon med et av de siste prosjektene høsten 2009

Mesterbedrift

 

Odin Bygg er en mesterbedrift

1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.