God grunn nr 8

Fordel 8 av 10

 

8. Bransjerelaterte kurs og foredrag

Byggmesterforbundet tilbyr medlemmene og ansatte i medlemsbedriftene, etter- og videreutdanning gjennom aktuelle kurs til gunstige medlemspriser. Den samlede kursvirksomheten har fått navnet Byggmesterskolen.

Vår styrke er at vi i all hovedsak lager og holder kursene våre selv med Byggmesterforbundets egne ansatte. Dette kan vi gjøre fordi vi har bemannet administrasjonen med personell som kjenner medlemmenes hverdag og utfordringer. I tillegg overvåker vi endringer og revideringer av kontrakter, lover og forskrifter slik at vi til en hver tid formidler oppdatert materiale.

Noen av kursene vi kan tilby er:
• Byggeplasslederstudiet
• Våtromskurs
• HMS-kurs
• Kurs i byggesaken
• Stillasbygging
• Offentlige anskaffelse
• Standardkontrakter
• NS 3420
• Byggmesterforbundet region vest holder også kurs etter medlemmenes ønske i Hordaland

Hvert år gis det ut en kurskatalog som beskriver kursene som tilbys. Byggmesterskolen arrangerer også bedriftsinterne kurs på forespørsel.

<< Forrige
Oversikten
Neste >>
1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.