God grunn nr 7

Fordel 7 av 10

 

7. Fagavdeling som gir råd og veiledning i faglige spørsmål og problemstillinger

Byggmesterforbundet driver en utstrakt faglig rådgivning overfor medlemmene. Rådgivningen omfatter alle deler av faget og regelverket som er styrende for medlemmenes byggevirksomhet.

Ta kontakt med lokalkontoret i Bergen for rask og effektiv hjelp med din problemstilling. Vi kan hjelpe deg med spørsmål blant annet innenfor områdene:
• Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger
• Byggherreforskriften og Internkontrollforsikften
• Norske Standarder og bruken av disse i byggeprosessen,
herunder toleranser
• Byggforskserien
• Våtromsnormen
• Mesterbrev og krav til bedriftene
• Overenskomst og tariffspørsmål
• Internkontrollforskriften
Denne servicen er inkludert i medlemsavgiften.

Når det gjelder lover, forskrifter, standarder m.m er skillene ofte utydelige mellom fag og jus. Kombinasjonen av faglig og juridisk rådgivning er av Byggmesterforbundets styrke.

<< Forrige
Oversikten
Neste >>
1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.