God grunn nr 6

Fordel 6 av 10

 

6. Juridisk rådgivning og advokatvirksomhet med kontordag i Bergen

Byggmesterforbundet har egen juridisk avdeling med advokater som gir medlemmene juridisk rådgivning, samt fører saker i rettsapparatet.

Spørsmål vi kan hjelpe deg med er for eksempel;
• Hvilken kontrakt som skal brukes
• Hvordan lov- og kontraktsbestemmelser skal forstås
• Hvilke rettigheter og plikter du eller byggherren har

Slike spørsmål besvares uten at det koster noe ekstra utover medlemsavgiften. Dersom et medlem ønsker juridisk bistand i forbindelse med en aktuell tvistesak er de 4 første timene gratis. Deretter faktureres det pr. forbrukte time.

Det kan ytes juridisk bistand til medlemsbedrifter i tvistesaker innen følgende rettsområder:
• Entrepriserett
• Håndverkertjenesteloven
• Bustadoppføringslova
• Avhendingslova
• Forbrukerkjøpsloven vedr. salg av byggesett
• Anbudsrett og forhandlede konkurranser, inkl. regelverket
for offentlige anskaffelser

<< Forrige
Oversikten
Neste >>
1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.