God grunn nr 4

Fordel 4 av 10

 

4. Bransjerelaterte nyheter i fagbladet Byggmesteren

Byggmesterforbundet eier Byggforlaget AS som utgir bladet Byggmesteren. Byggmesteren er et fagtidsskrift for små og mellom store bedrifter i byggebransjen, som inneholder praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter leseren har bruk for i sitt daglige virke. Bladet utkommer månedlig unntatt i juli og desember.

Abonnement på Byggmesteren er inkludert i medlemskontingenten for medlemmer i Byggmesterforbundet. Det er også mulig å abonnere på bladet for ikke-medlemmer.

Byggmesteren kommer i tillegg i nettutgave på www.byggmesteren.as. Her publiseres nyheter og artikler fra trykt utgave, samt nyheter laget spesielt for nettutgaven.

Telefon: 23 08 75 00
post@byggmesteren.as

<< Forrige
Oversikten
Neste >>
1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.