God grunn nr 2

Fordel 2 av 10

 

2.  Medlemsfordeler som gir deg mer igjen på bunnlinja

Byggmesterforbundet har, alene eller i samarbeid med andre bransjeforeninger, forhandlet fram gunstige avtaler for medlemmene på blant annet:

• Forsikringer (er omtalt på neste side)
• Garantistillelse
• Drivstoff
• Byggforskserien
• Vare- og personbil
• Arbeidsklær
• Mobiltelefoni og telefoni
• Byggevarer
• Inkassotjeneste
• Kredittinformasjon
• Norske Standarder
• Profileringsartikler, bildekor, skilt etc.
• …med mer

I tillegg til å forhandle frem gode avtaler hos eksterne leverandører, utvikler Byggmesterforbundet selv hjelpemidler som tilbys medlemmene, som for eksempel prosjektstyringssystemet NyttBygg.

<< Forrige
Oversikten
Neste >>
1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.