God grunn nr 10

Fordel 10 av 10

 

10. Nettverk og faglig tilhørighet

Medlemskapet gir deg et unikt støtteapparat og nettverk, både lokalt og landsdekkende.

Medlemmene står tilknyttet lokalforeningen Byggmesterforbundet region vest, som blant annet arrangerer lokale medlemsmøter hvor man diskuterer lokale utfordringer, får faglig påfyll og utveksler erfaringer. Laugsmøtene er en møteplass med faglig og sosial tilhørighet. Studieturer og seminarer arrangeres årlig og er et nyttig treffsted.

Byggmesterforbundet tar mål av seg å våre en sterk og betydningsfull organisasjon i fora og sammenhenger der premissene for tømrerfaget og medlemmenes bransje- og næringsinteresser legges.

Vi har et aktivt samarbeid med vår paraplyorganisasjon Byggenæringens Landsforening - BNL og Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO, i arbeidet for å sikre gode rammebetingelser i byggenæringen og næringslivet for øvrig.
I tillegg til det overordnede politiske arbeid som skjer i BNL og
NHO, vil det for din bedrift også være direkte medlemsfordeler å hente ut hos disse. Både BNL og NHO har for eksempel arbeidsgiveravdeling med dyktige advokater som kan gi deg bistand og juridisk hjelp i tariffspørsmål, arbeidsrettslige spørsmål, lønnssystemer, omorganisering og oppsigelser.

<< Forrige
 
Oversikten
Søknadskjema
Hvem kan bli medlem >>

 

1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.