God grunn nr 1

Fordel 1 av 10

 

1. Bli oppfattet som profesjonell og seriøs

Folk flest blir mer og mer bevisste på hvor viktig det er å bruke seriøse håndverksbedrifter. Gjennom veiledning, sevice og gode medlemstilbud skal Byggmesterforbundet region vest bidra til at medlemmene forbindes med seriøsitet og kvalitet.

Medlemmer oppfordres til å aktivt benytte Byggmesterforbundets logo i markedsføring av egen bedrift for å synliggjøre sin organisasjonstilhørighet.

For å bedre bransjens renommè legger Byggmesterforbundet stor vekt på at medlemmene og bransjen skal bli oppfattet positivt og med respekt.

Byggmesterforbundet bidrar til å markedsføre medlemsbedriftene og bransjen ved blant annet:

• Medlemssøk og informasjon på Byggmesterforbundets
region vest sine hjemmesider
• Medlemssøk og informasjon på Byggmesterforbundets
hjemmesider
• Omtale og uttalelser i media
• Kontakt med myndigheter
• Deltakelse på messer
• Diverse annonsering
• Tilknytning til Boligtvistnemnda og Klagenemnd for håndverkertjenester samt lokal reklamasjonsnemd

<< Forrige
Oversikten
Neste >>

 

1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.