OPPLÆRINGSKONTORET

Opplæringskontoret for tømrerfaget

Opplæringskontoret har opplæringsansvaret for tømrerlærlinger som er ansatt i våre medlemsbedrifter.

Hvordan hjelper vi deg i gang?

  • Vi tar i mot din søknad om læreplass
  • Vi formidler din søknad til bedriftene
  • Vi tegner lærekontrakt med deg

Hvordan hjelper vi deg videre?

  • Vi følger deg opp i bedriften og påser at opplæringsplanen blir fulgt
  • Vi holder kurs for alle våre lærlinger
  • Vi gir råd og veiledning til lærebedriftene
  • Vi melder deg opp til svenneprøven

Kontakt oss eller en godkjent opplæringsbedrift

En av våre lærlinger

 

Janne Berthelsen Fondevik ble utdannet i tømrerfaget hos Byggmester Fredrik A. Enger.

1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.