Boligtvistnemnda

Boligtvistnemnda

Norges Byggmesterforbund er sammen med Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Forbrukerrådet deltakere i Boligtvistnemnda etter Bustadoppføringslova.

Hvilke tvistesaker behandles
Denne nemnda behandler tvister vedrørende oppføring av ny bolig eller kjøp av ny bolig.

Nemnda behandler kun tvister mellom forbruker og medlem av Norges Byggmesterforbund, Boligprodusentenes Forening, Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg, hvor formålet med avtalen gjelder bolig hovedsakelig til personlig bruk for forbrukeren.

 

 
Skriftlig reklamasjon før klage
For at Boligtvistnemnda skal ta opp en tvist til behandling, må forbrukeren først ha reklamert skriftlig til entreprenørbedriften, som skal ha hatt tid til å ta standpunkt til reklamasjonen, uten at tvisten er løst i minnelighet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås kan hver av partene bringe tvisten inn for Boligtvistnemnda. Dette betyr at både en forbruker og en entreprenør kan klage til Boligtvistnemnda.

Når forbruker melder inn en sak for behandling hos nemnda, belastes han/hun med et gebyr på kr. 860,- eks. mva.
 

Klageskjema
En eventuell klage til Boligtvistnemnda gjøres på eget skjema. Les retningslinjene før du fyller ut klageskjemaet.

OBS! Klageskjema og evt. vedlegg skal sendes inn i 2 eksemplarer.

Retninglinjer
Klageskjema

Skjema sendes til:
Boligtvistnemnda
Postboks 7186 Majorstuen
0307 Oslo

Sekretariatet skal påse at saken blir så godt belyst som mulig før den tas opp til behandling i nemnda. Sekretariatet er nøytralt og uhildet, og gir ved forespørsel veiledning om hvordan klagen settes opp.

Sekretariatet ved Svein Gloslie treffes på telefon: 51 68 54 61

Les mer på Boligtvistnemnda.

1st Color:
2nd Color:
3rd Color:
4th Color:
5th Color:
6th Color:
Skin Width: BoxedStretched
Background Pattern:
Megamenu Columns:
Search Option: CloseOpen
Administrator Only!
"Get CSS" is disabled on demo site.